სამ ძმას ერთი ცხენი ჰყავდა და ყველას დასვენებული ეგონაო

      Comments Off on სამ ძმას ერთი ცხენი ჰყავდა და ყველას დასვენებული ეგონაო

The common horse is worst shod (Am., Br.).

Everybody’s business is nobody’s business (Am., Br.).

Ce qui était l’affaire de tous n’a été l’affaire de personne.

L’affaire de tous et la responsabilité de personne.

Коли конь, да не мой – так волк его ешь!

Конь не свой, погоняй, не стой! Лошади чужие, хомут не свой – погоняй, не стой!

Где много пастухов, там овцы дохнут.

У семи нянек дитя без глазу.

У семи пастухов не стадо.

Wer andere plagt, hat selbst keine Ruhe.

Ausdauer verdient den Preis.