ბებერი ხარის რქებიც კი ეწევიანო

      Comments Off on ბებერი ხარის რქებიც კი ეწევიანო

The old one crows, the young one learns

The old age makes us wiser

Vieux bœuf fait sillon droit.

Стар козел, да крепки рога. («без старых не проживешь»)

У старого козла больше рога.

Стар дуб, да корень свеж.

Стар пескарь, да уха сладка.

Стара попова собака, да не батькой звать.

Стар гриб, да корень свеж.

Голова седая, да душа молодая.

Борода сивая, да душа красивая.

Das Alter eine Krankheit ist, darinnen keine Kur ersprießt.

Alter kommt mit Allerlei.

Alter ist ein schweres Malter.

İhtiyar olsam da gönlüm tazedir. İhtiyar köpek boşuna havlamaz.Öküze boynuzu yük olmaz.

 

ضرب المعلّم ألف لو كان شلفها شلف   (ლიტ.)

رأي الشيخ خير من مشهد الغلام    (ლიტ.)

القصّاب المجرّب لا تهوله كثرة الغنم    (ლიტ.)

ألبغل الهرم لا يفزعه صوت الجلجل   (ლიტ.)

البغل العجوز ما يخافش من الجناجل   (ეგვიპტ.)

الرامي المجرّب شلون ما رماها بتيجى صايبة   (სირ. /ლიბან.)