ორი მამლის თავი ერთ ქვაბში არ მოიხარშებაო

      Comments Off on ორი მამლის თავი ერთ ქვაბში არ მოიხარშებაო

This house is too small for two of us.

One kitchen is too small for two women

Cette maison est trop petite pour nous deux .

В одну петельку всех пуговиц не устегнешь.

Zwei Bären vertragen sich nicht in einer Höhle.

Zwei Sperlinge auf derselben Ähre vertragen sich nicht lange.

Unmögliches kann man von niemand verlangen.

Es ist dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen.

İki baş bir kazanda kaynamaz.

بطختين بايد واحده ما بينحملو  (სირ. /ლიბან.)