“ასწიე” ღონესა ჰქვია, “დასწიე” – უღონობასაო

      Comments Off on “ასწიე” ღონესა ჰქვია, “დასწიე” – უღონობასაო

Güç ile almak var, güç ile vermek yok.