ხეს უთქვამს: ჩემი ჯიშისა მჭრის, სხვა ვერავინო

      Comments Off on ხეს უთქვამს: ჩემი ჯიშისა მჭრის, სხვა ვერავინო

God defend (deliver) me from my friends, from my enemies I can (will) defend myself (Am., Br.).

God protect me from my friends; my enemies I know enough to watch/ (Am.).

God save me from my friends (Br.).

Save me from my friends (Am.)

Dieu me garde de mes amis, je me garderai de mes ennemis.

Избави меня, Боже, от друзей, а с врагами я сам справлюсь.

Упаси, боже, от друзей, а с врагами я и сам справлюсь.

Плохо без друга, который потерян, но плохо и с другом, который неверен.

Грозен враг за горами, а грозней за плечами.

У плохого друга услуга упруга.

Что не должен знать враг, не говори другу.

Раздружится друг — хуже врага.

Не всякому другу верь.

Сослужил другу медвежью услугу.

Трусливый друг опаснее врага: врага опасаешься, а на друга опираешься.

Не бойся умного врага, а бойся глупого друга.

Ближняя собака скорее укусит.

Близкий дым ослепляет.

Erziehst du dir einen Raben, wird er dir die Augen ausgraben;

Wer den Baum gepflanzt hat, genießt selten  seine Frucht;

Behüte mich Gott vor meinen Freunden, mit den Feinden will ich schon fertig werden;

Gott beschütze mich vor meinen Freunden, mit meinen Feinden will ich schon selber fertig werden.

Ağaç ağız, balta dil.

Ağaç ne kadar uzarsa uzarsın, balta dibinde hazırdır.

Ç ivi çiviyi söker.

Dinsizin hakkından imansız gelir.

دود الخلّ منّو وفيه       (სირ. /ლიბან.)

دود المش منه فيه     (ეგვიპტ.)

زي المش دوده منه فيه     (ეგვიპტ.)

الاقارب عقارب         (ლიბან.)

عداوه الأقارب زى لسع العقارب    (სირ.)

أقرب لك عقرب لك    (იორდან.)

دخّا من كريب \ جريب (القريب) يعى    (ერაყ.)

    اتخذه قميص عثمان (ერაყ.)