გაუხურებელ თონეში პური არ დაიკვრისო

      Comments Off on გაუხურებელ თონეში პური არ დაიკვრისო

Make hay while the sun shines (Am., Br.).                                                                                                 

Enjoy your ice cream while it’s on your plate (Am.).

Hoist up the sail while the gale does last (Am.).

Hoist your sail while the wind is fair (Br.).

Strike while the iron is hot (Am., Br.).

While it is fine weather mend your sails (Br.)

When the iron is hot, it is time to strike (Am.)

Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud.

Il faut battre le fer tant qu’il est chaud.

Il faut écorcher l’anguille quand on la tient.

Куй железо, пока горячо.

Ломи дерево, пока молодо.

Когда железо кипит, тогда его и ковать.

Лови Петра с утра, а ободняет, так провоняет.

Не дорог час временем, а дорог улучкой.

Час упустишь, годом не наверстаешь.

Упустишь огонь – не потушишь.

Коси коса, пока роса.

Тогда пляши, когда играют.

Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist;

Schmiede das Eisen so lange es glüht;

Vorgebaut ist gut  gebaut;

Im Sommer spricht man  vom Schlitten und im Winter fährt man darauf;

Man muss Heu machen, während die Sonne scheint.

Demir tavında, dilber çağında.

Yel eserken harmanını savur.

Su akarken testiyi doldurmalı.

Yağmur yağarken küpleri doldurmalı.

 

اطرق الحديد ما دام ساخنا     (ლიტ.)

اطرق الحديد ما زال حاميا     (ლიტ.)

اطرق الحديد وهو حام     (ლიტ.)