შენი არც შარი მინდა და არც ხეირიო

      Comments Off on შენი არც შარი მინდა და არც ხეირიო

to bear a grudge (against)

Nourrir un rancune

Je n’ai rien avoir avec

Минуй нас пуще всех печалей/ и барский гнев и барская любовь. (Грибоедов, «Горе от    ума»)

От любви до ненависти – один шаг.

Man muss sich nicht in fremde Händel mischen;

Man soll sich fremder Händel nicht annehmen;

In Händel, die dich nicht anfechten, lass dich nicht verflechten;

Der Verleumdung ausweichen ist der schönste Ruhm;

Wer sich in fremde Händel mischt, gar oft ‘ne blut’ge Nase wischt.

Sen olursan bensiz, ben de olurum sensiz.

ابعد عنّا ترّك احنا ما رايدين خيرك    (ერაყ.)

جفّينى (كفّيني) شرّك وخيرك!    (ერაყ.)

الباب اللى يجى لك منه الريح سدّه واستريح      ( სირ. / ლიბან. / ეგვიპტ.)

روح طلّع على شغل تنفعك!     (სირ. / ლიბან.)

دع اللوم إنّ اللوم عون النوائب       (ლიტ.)

   إذا نزا بك الشرّ فأقعد به       (ლიტ.)

اترك الشرّ يتركك       (ლიტ.)

ابعد عن الشرّ وغنّى لو       ( სირ. / ლიბან. )

 ابعد عن الشرّ والبد   (ლიბან.) 

قال ابعد عن الشرّ وقنّى له قال واغنّى له   (ეგვიპტ.)  

ما لك خبز هون (هنا)   (სირ. /ლიბან.)

كوم حجار ولا هدا الجار    (სირ. /ლიბან./ იორდან. / ეგვიპტ. / ერაყ.) 

جيره الفيران ولا دول الجيران جارنا    (სირ.)

السوّ ما أرداه اللى معنا كله واللى معه خبّاه   )ეგვიპტ.)

ابعد عن الجيران الشرانى وفارقه    (იორდან.)