ბრმა თვალხილულს ატყუებდაო

      Comments Off on ბრმა თვალხილულს ატყუებდაო

Don’t teach your grandmother to suck eggs (Am., Br.).

Eggs can’t teach the hen (Am.).

Teach your father to get children (Br.).

You have to be smarter than the dog to teach him tricks (Am.)

You can’t teach an old dog new tricks.

L’œuf apprend la poule.

Яйцо курицу учит.

Выше лба глаза не растут, яйца курицу не учат.

Хвост голове не указка.

Слепой зрячего ведет

Einen alten Bären ist schwer tanzen lehren.

Das Küchlein lehrt die Glucke scharren.

Das Ei will klüger sein als die Henne.

Kör göreni aldatıyordu.

 

الأعمى ويسرق من المفتّح       (ლიტ.)

أعمى وعامل منجّم      (ლიტ. / სირ. / ეგვიპტ.)

أعمى وبيقول شفت بعينى    (ლიბან. / სირ.)

أعمى ويبرجس في النخل    (ლიტ. / ეგვიპტ.)

أعمش وعامل صرّاف     ( იორდან.)  

الأعور ان طلع السما يفسدها    (ერაყ.)

الأعور وعامل قيّده     (პალესტ.)