ცას ქვეშ რაც კაცია, ყველა სიკვდილისააო

      Comments Off on ცას ქვეშ რაც კაცია, ყველა სიკვდილისააო

All men are mortal (Am., Br.).

All men must die (Am., Br.)

As soon as a man is born, he begins to die.

Tous les hommes sont mortels.

Все люди смертны.

Время придет, и час пробьет.

И всяк умрет, как смерть придет!

На одну смерть лекарства нет.

Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Zweimal kann niemand, einmal muss jeder sterben.

Schließlich kriegt jeder eine Schaufel Erde nachgeworfen.

Der Tod hat noch keinen vergessen.

Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen.

Der Tod braucht keinen  Kalender.

Arm oder reich, der Tod macht alles gleich.

Einen Tod kann der Mensch nur sterben.
Ölümün atı yüğrük olur.

Ölüme çare bulunmaz.

Ölüm genç koca demez.

Bir gün herkes ölür.

ربّنا ما سوانا إلا بالموت     (ლიტ.)

العمر واحد والربّ واحد  (ლიტ. / ეგვიპტ.)

ما بعد الصبر إلا المجرفة والقبر    (ლიტ. / სირ.)

الدنيا صبر من المهد الى اللحد     (ლიტ.)

تعددت الأسباب والموت واحد       ( სირ.)

الدنيا من موت ومن فوت      (ლიბ. / სირ.)

اللى ما يموت نهار ده يموت بكره   (იორდან. / სირ. / ეგვიპტ.)   

نهار ده دنيا وبكره آخره      (პალესტ.)