ხარბის თვალს შავი მიწის მეტი ვერა გააძღობს რაო

      Comments Off on ხარბის თვალს შავი მიწის მეტი ვერა გააძღობს რაო

The eye is bigger than the belly (Am., Br.).

The eye is bigger than the mouth (Am.).

The eyes are bigger than the stomach (are larger than the belly) (Am., Br.)

Не that (who) grasps at too much holds nothing fast (Br.).

If you wish for too much, you will end up with nothing (Am.).

Too much covetousness breaks (bursts) the bag (the sack) (Br.)

Qui tout convoite tout perd.

Сытых глаз на свете нет.

Где ж бессребреника достать, матушка?

Брюхо сыто, да глаза голодны..

Не насытится (не наполнится) око зрения, а сердце желания..

Со всего свету не собрать цвету..

Всего света не захватишь..

Сам-то наелся, да глаза не сыты.

Сам сыт, глаза голодны.

Der Geiz ist ein Wurzel aller Sünd;

Geiz ist ein Wurtzel aller Bossheit;

Geiz ist ein Wurtzel alles Übels;

Geiz ist aller Laster Mutter;

Der Geiz macht sich seine Höllenfahrt sauer;

Der Geiz und die Hölle sagen niemals: ‘s ist genug;

Den Geizigen hat der Teufel verhext, dass sein Geiz mit dem Gelde wächst;

Der Geizige hat des Teufels Dank;

Der Geizige hat seinen Gott im Kasten;

Der Geizige und der Teufel sind einer wie der andere, je mehr jeder hat, je mehr er haben will.

Açın karnı doyar, gözü doymaz

 

لا (ما) يملأ عين ابن آدم الا التراب    (ლიტ. / ეგვიპტ. / სირ. / ლიბან.)

جفن العين جراب ما يملأه إلا التراب    (ლიტ.)

الطمع يقول ما جمع   (ლიტ.)

أراد أن يأكل بيدين    (ლიტ.)

من أكل بالاثنين اختنق    (ლიტ.)

المال بيقول ما يكفى   (პალესტ.)

طمع إبليس في الجنّة    (პალესტ. / ეგვიპტ.)

عمر الطمع ما جمع      (ერაყ.)

الطمع مهلكه       (ერაყ.)

إذا اقتربت من النار واحسست بدفئها فلا تقترب أكثر    (ლიტ. / სირ.)

خير الأمور أوسطها       (ლიტ.)