კარგი სტუმრის მოსვლა კერასაც გაუხარდებაო

      Comments Off on კარგი სტუმრის მოსვლა კერასაც გაუხარდებაო

Unbidden guests are welcome when they are gone.

Un bon invité la joie de la famille.

Доброму гостю и очаг рад.

Доброму гостю и хозяин рад.

Wer nützt, ist ein willkommener Gast.

Wer bringt, ist  überall willkommen.

Ein seltener Gast fällt nie zur Last.

Je lieber der Gast, je voller der Teller.

Wie der Stamm und seine Äste, so der Wirt und seine Gäste (Wandspruch in

Berliner Gaststätten).

Tages Arbeit, abends Gäste! (J. W. v. Goethe, “Schatzgräber“).

So willkommen wie die Blumen im Mai.

Misafirin iyisi geçer gider kış gibi, misafirin kötüsü oturur baykuş gibi.

Misafirin iyisi ev sahibinin gülüdür

 

الضيف ضيف الله    (ლიტ.)

بارك الله في من زار وخفف    (ლიტ. / სირ. / ლიბან.)

يا بخت من زار وخفف     (ეგვიპტ.)

أتابيك يا ضيف وانت صاحب محلّ      (ეგვიპტ.)

الضيف المرغوب توسّع ع الأرض     (სირ. /ლიბან.)