ფული მოსამსახურედ კარგია, ბატონად კი არ ვარგაო

      Comments Off on ფული მოსამსახურედ კარგია, ბატონად კი არ ვარგაო

Lit: Money is good when it serves you, bad when you serve it.

L’argent regit le monde.

Деньги хороши в качестве слуг, но не годны как господа. (досл.)

Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин.

Geldmünze ist klein, aber sie gilt viel.

Wer kein Geld hat, der zahlt mit der Haut.

Es ist alles möglich, aber es regnet kein Geld.

Wie geht‘ so ungleich in der Welt, einer hat die Beutel, der andere das Geld.

Para seni kazanmasın, sen parayı kazan

 

صاحب المال تعبان    (ლიტ. / იორდან.)

صاحب المال غلبان      ( სირ. / ლიბან. )

الطمع يقول ما جمع   (ლიტ.)

قليل الخير مستريح   (იორდან.)

الطمع مهلكه       (ერაყ.)

عمر الطمع ما جمع      (ერაყ.)

المال بيقول ما يكفي   (პალესტ.)

طمع إبليس في الجنّة    (პალესტ. / ეგვიპტ.)

المال بيقول ما يكفي   (პალესტ.)