ჭერქვეშ ნათქვამი ზღურბლს არ უნდა გადასცილდესო

      Comments Off on ჭერქვეშ ნათქვამი ზღურბლს არ უნდა გადასცილდესო

To wash one’s dirty linen in public

It is an ill bird that fouls its own nest.

Toute la verité n’est pas bonne à dire.

Не выноси сор из избы.

Сор из избы не выносят.

Из избы copy не выноси, а в уголок (под лавку) копи.

Zum Geheimnis ist einer  zu wenig und drei zu viel.

Was kommt in der dritten Mund, wird aller Welt kund.

Wenn Mann und Frau streiten, so bleibe du im Weiten.

Köpek bile yal yediği kaba pislemez.

Akrabaya taş atan unmaz.

 

إذا بليت يا فصيح لا تصيح    (ლიტ.  / სირ. / ლიბან.)

سرّك من دمك      (ლიტ.)

أملك الناس لنفسه أكتمهم لسرّه         (ლიტ.)

(ეგვიპტ.)الضرة ما تحب لضرتها إلا المصيبه وقطع جرتها.

العين السوده ما تحمل دخّان والشفه الحمره ما تغزل كتّان      (ეგვიპტ.)