დღესავით ნათელია

      Comments Off on დღესავით ნათელია

Plain as print

Clear as daylight

As clear as day

Plaine comme empreinte

Claire comme le jour.

Ясно как (божий) день.

Яснее ясного.

Ясно, как дважды – два четыре.

Das liegt (klar) auf der Hand

Gün gibi aydın. Bal gibi

في وضح النهار     (ლიტ.)

الأمر واضح     (ლიტ.)

هل يخفى على الناس النهار ؟     (ლიტ.)

هل يخفى على الناس الشمس ؟     (ლიტ.)

هل يخفى على الناس  القمر؟    (ლიტ.)