მთვარე მაინც მთვარეა, გინდ გაანათოს, გინდა არაო

      Comments Off on მთვარე მაინც მთვარეა, გინდ გაანათოს, გინდა არაო

The moon is moon whether is shine or not

La lune est le soleil des astres.

Луна останется луной, будет ли светить, или нет.

Что значит слово, роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. (Шекспир)

Der Hund bellt den Mond an, aber der Mond scheint fort.

Der Hund bellt den Postwagen an, der ruhig weiter fährt.

Was kümmert es den Mond, dass ihn die Hunde anbellen?

Güneş balçıkla sıvanmaz.

Ay aydın,hesap belli.

 

هل يخفي على الناس القمر ؟ (ლიტ.)