არც ჩვენ გვიძოვია ბალახი

      Comments Off on არც ჩვენ გვიძოვია ბალახი

ხატოვ. არც ჩვენა ვართ უმეცრები, თქვენი დასაცინი არ გახლავართ.

Lit: We are not animals either

Fig: Not to be a fool; not to be an easily fooled person;

Not to be a person to be laughed at.

Not to be worse than some other person.

Not to be stupid and to know oneself what to do.

The fly sat upon the axle-tree of the chariot-wheel and said, What a dust do I raise! (Br.).

How we apples swim! (Am.).

We got the coach (Am.).

We got the coach up the hill (Br.).

“We hounds killed the hare,” quoth the lap dog (Br.).

We killed the bear (Am.)

Lit: Nous ne sommes pas sauvages

Fig:On n’est pas imbécile, idiot, facilement à tromper.

И мы не траву едим (досл.)

Не лыком шит – Разг. Экспрес. Не уступит другим, не хуже других в каком-либо отношении.

Парчу лыком не шьют.

Не дурак

С головой, умный, хлебом не корми, хлебом не корми лишь бы, хлебом не корми только бы.

wörtlich: « Wir haben nicht (mit den Tieren) geweidet/gefressen ».

übertragene Bedeutung: Wir sind nicht zu verspotten/verhöhnen/der Gegenstand des

Spottes/Hohnes; Wir sind nicht unwissend/unkundig/ungelehrt/ungebildet.

Mec. Sığır değiliz. Biz de cahil değiliz.Bizimle alay etmeyin.

معنى مباشر:   لسنا من المواشي

معنى مجازيّ:    ولسنا من جهلاء؟!

ونحن لسنا من أقلّ غيرنا        (ლიტ.)

ولسنا من الجهل  بحيث نفكّر  في ذلك        (ლიტ.)

      لا يجهل هذا انسان؟! (ლიტ.)

      لا يجهل هذا واحد (منّا)! (ლიტ.)