ხანდაზმულ კაცს სიზმარსაც დაუჯერებენო

      Comments Off on ხანდაზმულ კაცს სიზმარსაც დაუჯერებენო

If you wish good advice consult an old man.

Si vous souhaitez de bonne conseil consultez un vieil homme.

У старца и сну поверишь. (досл.)

Старый ворон не каркает даром: либо было что, либо будет что.

Старый дуб не скоро сломится.

Старого лесу кочерга.

Старый волк знает толк.

Старый пес не обманет.

Стар пес, да верно служит.

Старый ворон не каркнет мимо (опытен).

Седина в бороду ум в голову.

Старый конь борозды не портит.

Старый конь мимо не ступит.

Die Alten zum Rat, die Jungen zur Tat.

Eine alte Mähre verdirbt die Furche nicht.

Alte Spatzen fängt man nicht mit Spreu (mit Kleie).

İhtiyar köpek boşuna havlamaz.

Yaşlanmış eşekte yıllanmış akıl olur.

Danışan dağı aşmış, danışmayan düz ovada yolu şaşmış.

Bir senden büyüğün sözünü dinle, bir senden küçüğün.

رأى الشيخ خير من مشهد الغلام   (ლიტ.)

ضرب المعلّم ألف لو كان شلفها شلف   (ლიტ. / სირ.)

سال (اسأل) المجرّب ولا تسال (تسأل) الحكيم   (ერაყ.)

صدّقه     حلم المجرّب (ლიბან.)

أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة   (ლიტ. /სირ. / ლიბან. / ეგვიპტ.)

علمه عند ربّى، ما بشمّش على ضهر إيدى (ეგვიპტ.)

سال (اسأل) المجرّب ولا تسال(تسأل)  الطبيب(იორდან.)

ألبغل الهرم لا يفزعه صوت الجلجل   (ლიტ.)

البغل العجوز ما يخافش من الجناجل     (ეგვიპტ.)

الرامى المجرّب شلون ما رماها بتيج صايبه   (სირ. /ლიბან.)