სოფელში პირველობა სჯობია, ქალაქში უკანასკნელად ყოფნასო

      Comments Off on სოფელში პირველობა სჯობია, ქალაქში უკანასკნელად ყოფნასო

Better be the head of a dog, than the tail of a lion. (Am., Br.).

Better be the head of a fox (a lizard, a mouse) than the tail of a lion (Br.).

Better be the head of an ass than the tail of a horse (Am., Br.).

It is better to be the biggest fish in a small puddle than the smallest fish in a big puddle (Am.).

It’s better to be the beak of a hen than the tail of an ox (Am.)

Better a big fish in a little pond (puddle) than a little fish in a big pond (puddle) (Am.).

Better be a big toad in a small puddle than a small toad in a big puddle (Am.).

Better be first in a village than second at Rome (Br.).

Better be the head of the yeomanry than the tail of the gentry (Br.).

Better to be a big frog in a little pool than a little frog in a big pool (Am.).

I’d rather be king among dogs than a dog among kings (Am.).

It’s better to be a big duck in a little puddle than be a little duck in a big puddle (Am.)

Mieux  vaut être le  premier dans le village que le dernier dans la ville

Chien vivant vaut mieux que lion mort.

Il vaut mieux être marteau qu’enclume.

Лучше быть головой собаки, чем хвостом льва.

Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе.

Лучше быть молотом, чем наковальней.

Лучше быть в деревне первым, чем в городе последним.

Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе (в Риме). (Плутарх)

Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов! (Чингизхан).

Будь первым в сотне, не последним в тысяче.

Lieber der erste hier, als der zweite in Rom.

Besser ein kleiner Herr, als ein großer Knecht.

Baş ol da ne başı olursan ol.

 

رأس كلب أحبّ إليه من من ذنب أسد    (ლიტ.)

راس الكلب ولا دمب (ذنب) الأسد       (სირ. / ლიბან.)