სიკვდილი კარს უკან დგასო

      Comments Off on სიკვდილი კარს უკან დგასო

All men must die (Am., Br.)

Le temps passe et la mort vient.

Думка за горами, а смерть за плечами.

Думай о смерти, а гроб всякому готов.

Смерть не за горами, а за плечами.

Ум за морем, а смерть за воротом.

Помногу живут, а все умирают.

Der Tod braucht keinen  Kalender.

Kein Harnisch schützt wider den Tod.

Alles ist aus dem Staube geworden und alles kehrt auch wieder zum Staub zurück.

Wer lebt, muss sterben.

Ölüm ak devedir, her kapıya çöker.

Ölüm gence, kocaya göre değil.

 

ربّنا ما سوانا إلا بالموت     (ლიტ.)

اللى ما يموت نهار ده يموت بكره   (იორდან. / სირ. / ეგვიპტ.)

نهار ده دنيا وبكره آخره      (პალესტ.)

ما بعد الصبر إلا المجرفة والقبر    (ლიტ. / სირ.)

الدنيا صبر من المهد الى اللحد     (ლიტ.)

تعددت الأسباب والموت واحد       ( სირ.)