სახელი და დიდება შრომას მოაქვსო

      Comments Off on სახელი და დიდება შრომას მოაქვსო

Business is the salt of life (Br.).

Labor is the law of happiness (Am.).

Labor makes life sweet (Am.).

Man was never so happy as when he was doing something (Am.).

Work makes life pleasant (Am.)

Le travail aporte le bonheur et la gloire.

Дело – это соль жизни.

Без денег – везде худенек.

Где труд, там и счастье.

Рукам работа – душе праздник.

Уважение зависит от труда.

Труд достоин уважения.

Без труда нет добра.

Благо людей в жизни, а жизнь в труде.

Без дела жить – только небо коптить.

Всякое дело человеком ставится, человеком и славится.

Дело учит и кормит, а праздность – добра мужа портит.

Ешь до поту, работай до ознобу – дело пойдет споро.

Каждому – по делам его.

Работа да руки – надежные в людях поруки.

Durch Müh’ und Fleiß kommt Nutz und Preis.

Ohne Fleiß kein Preis.

Fleiß erobert alle Dinge.

Fleiß erwirbt, Faulheit verdirbt.

Arbeit vermag alles.

Arbeit macht aus Stein Brot.

Arbeit, Müßigkeit und Ruh schleißen dem Arzt die Türe zu

Şan ve şöhret işin elindedir

من خلف ما مات (ლიტ. / სირ. /ლიბან. / იორდან. / პალესტ. / ეგვიპტ. / ერაყ.)

عند الامتحان يكرم المرء أو يهان   (ლიტ.)

عند الامتحان بيّان الشطر والكسلان     (ლიტ. / ერაყ.)

الإنسان بعمله وأدبه وليس بحسنه ونسبه   (ლიტ.)

الرجل بعملو  وأدبو مو بحسنو ونسبو   (სირ. / ლიბან.)

إن ردت تسأل عن أصله يدلّك عليه فعله  (ლიტ.)

ابن العيال عند فعله بيّان  (სირ. )

الأمر يعرض دونه الأمر (ლიტ. / ერაყ.)

ابن العيال صاحب المعروف       (იორდან.)

الرجال وبيانه عملو      (პალესტ.)

الإحسان قطع اللسان     (ლიტ. / ერაყ.)

لا لسان واعمل الإحسان    ( იორდან. )

بدل اللسان اعمل الإحسان    )ეგვიპტ.(