მარტი პატარძალივით მოირთვება და მოიკაზმებაო

      Comments Off on მარტი პატარძალივით მოირთვება და მოიკაზმებაო

March, like a beautiful woman, will  get changed several times a day (March is changeable)

Quand mars de déguise en été, l’avrile prend les habits fourrés.

Март свои шутки строит.

Марток — надевай двое порток.

Пришел март-марток — надевай двое порток.

Март зиму кончает, весну начинает.

Март и снегом сеет, и солнцем греет.

Март месяц любит куролесить.

Март неверен: то плачет, то смеется.

Март, что красивая женщина: в день по три раза наряды меняет.

März grün, Jungfrau kühn;

Frauengunst und Aprilwetter sind veränderlich;

Der März greift dem Winter ans Herz;

Wenn draußen stürmt der März, blüht drinnen das Herz;

Mit dem Märzen ist nicht zu scherze;

Frauen sind schwer zu durchschauen.

Martın on beşi yaz,on beşi kış

 

إن شحت الأمطار عليك بالتخطيط في آذار    (ლიტ.)

إن أحسم الزيتون في آذار هيئو له الجرار      (ლიტ.)

إن خلص آذار اللى عمر عمر واللى بار بار    (სირ. / ლიბან.)