ბერლინის კედელის აღმართვა

      Comments Off on ბერლინის კედელის აღმართვა

(კატეგორია: მტრობა, ურთიერთობის გაცივება)

 ცივი ომის გამოცხადება

Fig: To declare cold war.

Fig: Déclarer la guerre froide, entrer en conflit armé

Построить Берлинскую стену – начать холодную войну

wörtlich: « Berliner Wand errichten ».

übertragene Bedeutung:  Erklärung des Kalten Krieges.

Berlin duvarı kurmak

معنى حرفيّ:    استقرار حائط  بيرلين

     إعلان حرب باردة(ლიტ.)