გაცხვირვა

      Comments Off on გაცხვირვა

(კატეგორია: გაბუტვა)

ხატოვ. გულმოსულად ჯდომა, გაჯავრება, გაბუტვა.

Lit: To sit with a long nose

Fig: To be in a pet; to have a fit of the sulks.; to be in the pouts; to sit with a long face

Lit:Devenir triste

Fig: Etre triste,faché,

Крутить носом – Разг. выражать недовольство, пренебрежение; отказываться от чего-л.; привередничать (част.)

Wörtlich: « mit hängender Nase sitzen ».

übertragene Bedeutung: die Nase hängenlassen; verdriesslich, unzufrieden sein;

Mit hängender, langen Nase sitzen.

Surat asmak, küsmek.

       مطّ بوزه   (ლიტ.)

ضرب بوزه شبرين    (ეგვიპტ.)

       ركبه الهمّ   (ლიტ. / ეგვიპტ. / ერაყ.)

       انقبض قلبه   (ლიტ.)

       منقبض الصدر   (ლიტ.)

شايل الدنيا على راسه      (ეგვიპტ.)