გუდაში ხომ არ ვსხედვართ?

      Comments Off on გუდაში ხომ არ ვსხედვართ?

ხატოვ. განა გაუგებარნი ვართ! ჩვენს ვიცით რამე! სხვაზე ნაკლები როდი ვართ!

Fig: I am not (we are not) worse than some other person;   I am as good as the next person (Am.)

Fig: Je ne suis pas plus mauvais qu’une autre personne.

Je suis aussi fort que les autres.

Мы не с Урала!

(Мы) не хуже других, быть не хуже других.

(И мы) не лыком шиты Прост.

Wörtlich: « Wir sitzen doch nicht im Beutel! »

übertragene Bedeutung: Wir sind doch nicht schlechter, nicht weniger

ausgebildet als die anderen/nicht unbergreiflicher/nicht schwer von Begriff/

nicht stumpf.

Arka kapıdan çıkmış mıyız?Bırakıldığı yerde mı otlarız?

معنى حرفيّ \ معنى مباشر:     ألسنا جالسين في الكيس؟!

معنى مجازيّ:      إنّنا نفهم  (نعرف) شيئا أيضا…  لسنا أقلّ من غيره

ونحن لسنا من أقلّ غيرنا        (ლიტ.)

ولسنا من الجهل  (بحيثُ نفكّر  في ذلك)        (ლიტ.)

      لا يجهل هذا انسان؟! (ლიტ.)

      لا يجهل هذا واحد (منّا)! (ლიტ.)

      لسنا من المواشي (ლიტ.)

       ولسنا من جهلاء؟! (ლიტ.)