გულის გადაყოლება

      Comments Off on გულის გადაყოლება

გართობა, თავის შექცევა.

To amuse/to divert oneself

Se distraire, s’amuser.

Отвести душу, отвлечься от мыслей.

Wörtlich: « sich (sein Herz) mit etwas zerstreuen/vergnügen/trösten ».

übertragene Bedeutung: sich einer Sache   hingeben, (in etwas) versunken/

vertieft sein;

sich amüsieren/belustigen.

Eğlenmek,avunmak.

بسط نفسه      (ლიტ.)

გართობა

خفّف نفسه      (ლიტ.)

   نفّس كرب  (ლიტ.)

    طرد فكرة سوداء(ლიტ.)

       ابترد حماسته (ლიტ.)

       ملك سكنة نفسه (ლიტ.)

شعر براحة نفسية     (ლიტ.)

   ارتاحت نفسه (ლიტ. / ერაყ.)

قلبو فاض      (სირ. / ლიბან.)

قلبو مرتاح     (სირ. / ლიბან.)

قلبه ارتاح        (ეგვიპტ.)

تفضّى قلبه        (ლიტ.)

       ابترد حماسته (ლიტ.)

        شرح صدرا(ლიტ.)

        شرح خاطرا(ლიტ.)

    ارتاح قلبه(ლიტ.)

     هدأ باله(ლიტ.)

قلبه ارتاح          (ეგვიპტ.)

قلبو مرتاح          (სირ. / ლიბან.)

ردّت إليه روحه    (ლიტ.)

شم نفسه     (ეგვიპტ.)

شم الريحه     (სირ. / ლიბან.)

يفتح قلبه        (ლიტ.)