დედის რძე ცხვირიდან ამოუვიდა

      Comments Off on დედის რძე ცხვირიდან ამოუვიდა

დედის რძე არმად შეერგო, ჩაშხამდა, ცემეს, გალახეს

To deal a blow;  to give it in the neck; to give smb hell; to give it hot for smb;

To give somebody the drubbing of his (her) life; to give somebody a sound thrashing

Gâter, gacher le plaisir/ la vie ; donner son sac à qn ; ramasser une volée,

Молоко матери не пошло на пользу.

Не пошло впрок.

Вышло боком.

Wörtlich: “Möge es ihm  als Muttermilch  aus der Nase kommen!”

übertragene Bedeutung: Möge es ihm  schlecht bekommen oder ergehen!

J-m steigt etwas  als Gift auf;  J-m wird etwas vergällt.

Anasından emdiği süt burnundan geldi.

      منقبض النفس        (ლიტ.)

      انقبضت نفسه لهذا النبأ        (ლიტ.)

      رأى نجوما حمراء في عزّ الظهر        (ლიტ.)