ენის გაბრტყელება

      Comments Off on ენის გაბრტყელება

ზედმეტი, გაუთავებელი ლაპარაკი, ლაქლაქი

To run off at the mouth; to  harp on; to talk the hind leg off a donkey.

Dépenser beaucoup de salive ; user beaucoup de salive.

Заниматься пустой болтовней.

Трепать языком, молоть языком, воду в ступе толочь, точить балясы, нести и с дона и с моря, мозолить язык, пустозвонить, болтать языком, бобы разводить, чесать язык, бросаться словами, переливать из пустого в порожнее, тары-бары разводить, краснобайствовать, трепаться, точить лясы, бросать слова на ветер, болтать на ветер, говорить на ветер, трепать языком, суесловить, заниматься пустой болтовней, трещать языком, лить воду, пустомелить, пересыпать из пустого в порожнее, точить язык.

Wörtlich: „die Zunge flach machen“.

übertragene Bedeutung: zuviel/weitschweifig reden.

J-n nervös (mit viel Gerede) machen/J-m lästig fallen.

Çenesi durmamak.

 

გაუთავებელი ლაპარაკი:

ديرو على حكى    (სირ. / ლიბან.)

დიდი ყბედი ვინმეა

أبرم بثرثرته     (ლიტ.)

نسي عن الوقت في محادثته     (ლიტ.)

    مدّ في الكلام (ლიტ.)

ضرب باللسان       (ლიტ.)

     هذا هراء في هراء   (ლიტ.)

       فلق الرأس بكلامه(ლიტ.)

تبسّط في الكلام     (ლიტ.)

ليس لقوله سور يحصره      (ლიტ.)

لسان ثرثار     (ლიტ.)

     أبرم بثرثرة(ლიტ.)

    الثرثرة الفارغة (ლიტ.)

   أخذ  ببعبعة(ლიტ.)

(أسمع) جعجعة ولا أرى طحنا     (ლიტ.)

     كثر القال والقيل في… (ლიტ.)

   (عم)   بيعمل القاضى  (სირ. / ლიბან.)

طلّق اللسان     (ლიტ.)

 طلاقة اللسان    (ლიტ.)

طويل اللسان   (ლიტ.)

اللألسنة الطويلة     (ლიტ.)

გაბრტყელებული საუბარი:

    زوّق كلامه(ლიტ.)

მაღალფარდოვნად საუბარი

    حذلق في الكلام(ლიტ.)

     شدّد على قوله (ლიტ.)

     وضع خطّ تحت قوله(ლიტ.)

     خطّ تحت كلمته (كلامه \قوله) خطّا(ლიტ.)

    بالغ في الكلام(ლიტ.)

     أجرى كلاما مجرى معيّنا  (ლიტ.)

    تكلّم بكبراء(ლიტ.)