ზურგის გამაგრება

      Comments Off on ზურგის გამაგრება

დახმარება, შველა, მხარის დაჭერა; გაძლიერება

To back somebody up; to support.

Soutenir, supporter.

Укрепить тылы.

Оказывать помощь, оказывать поддержку,  тянуть за уши, приходить на подмогу, принимать участие, оказывать содействие, служить подспорьем, лить воду на мельницу, подыгрывать, подставлять плечо, брать на буксир, играть на руку, служить поддержкой, подавать/протягивать руку помощи, приходить на помощь, приходить на выручку.

Wörtlich: “Einer, dem der Rücken gestärkt/dem geholfen wird“;

„einen starken Rücken haben“.

übertragene Bedeutung: einen mächtigen Verbündeten haben (im Rücken);

J-m zur Seite stehen;

J-m beistehen;

zu  j-m halten;

J-m Beistand leisten;

J-m unter die Arme greifen;

Arka arkaya vermek.Kuvvetlenmek.

     دافع عن شخص بكلّ قواه(ლიტ.)

       مدّ يد المساعدة(ლიტ.)

       مدّ يد العون(ლიტ.)