ზურგში დანა ჩასცა

      Comments Off on ზურგში დანა ჩასცა

გამანადგურებელი, სასიკვდილო დარტყმა მიაყენა ღალატით

to stab in the back.

Coup de lapin;

Вонзить нож в спину.

Предать.

Иудин поцелуй.

Wörtlich: „sich (j-m) ein Messer oder einen Dolch in den Rücken (in den Leib) stossen“;

„J-m mit einem Messer (mit einer Lanze, einem Speer oder Spiess) einen Stoss versetzen.“

Übertragene Bedeutung: J-n mit seiner Untreue vernichten;

J-m untreu sein und ihn im Stich lassen;

J-n treulos verlassen /zugrunde richten/ umbringen / töten;

J-m/einer Sache abtrünnig werden;

Arkasından vurdu

     طعن شخصا في ظهره(ლიტ.)

     أنزل ضربة(ლიტ.)

     كال ضربة(ლიტ.)

     سدّد ضربة(ლიტ.)