თავზე ნაცრის დაყრა

      Comments Off on თავზე ნაცრის დაყრა

(კატეგორია: გლოვა)

გლოვა, უსაზღვრო მწუხარება. (მომდინარეობს, როგორც ჩანს, გლოვის დროს თავზე ნაცრის დაყრის ძველი ჩვეულებიდან)

To feel or express grief or sorrow ; to mourn the death of somebody; to mourn for somebody;

être affligé par; deplorer; pleurer la mort de qn.

Посыпать голову пеплом.

Рвать на себе волосы.

Wörtlich: „sich Asche aufs Haupt streuen“.

übertragene Bedeutung: in Trauer sein;

J-n (be)trauern, beweinen. 

Sonsuz üzüntü, ağıt.

قد أظلمت الدنيا في وجهه  (ლიტ.)

ضاقت الدنيا في وجهه        (ლიტ.)

         (له) حداد عميق(ლიტ.)

           حداد على(ლიტ.)

          لبس السواد على شخص(ლიტ.)

           موكب تشييع الجنازة(ლიტ.)

          لبس ثياب الحداد (ლიტ.)