იოტის ოდენა

      Comments Off on იოტის ოდენა

ძალიან პატარა, სულ მცირე, ერთი ბეწვი

A grain of something; very little; a few; one jot (whit); one iota

Fort petit, minuscule.

Très petit

Petite comme une tête d’épingle

Микроскопический, малюсенький, крошечный, невидимый, небольшой, игрушечный, с гулькин нос, такусенький, с булавочную иголку, мельчайший, крохотный.

Wörtlich: “kein Jota.”

übertragene Bedeutung: nicht der geringste;

nicht im geringsten; kein bisschen;

eine kleine Menge, sehr wenig;

knirpsig, mikroskopisch klein, klitzeklein, winzig klein. 

Küçücük,Çok küçük, ufak.

   ولا قطره واحده (ლიტ.)

شوايّه    (სირ. / ლიბან. / ეგვიპტ. / ერაყ.)

فسّ ملح    (სირ. / ლიბან.)

   أخذ قبصة(ლიტ.)