მე ვარ და ჩემი ნაბადიო

      Comments Off on მე ვარ და ჩემი ნაბადიო

(კატეგორია: რაც მინდა, იმას გავაკეთებ)

როგორც მინდა ისე ვარ

As I will so I command (Br.); I do as I please (Am)

Je fais comme je veux.

Что хочу, то и ворочу.

Чего моя левая нога хочет.

Was mein (linker) Fuß will;

(ich tue,) was mir beliebt, was mir gerade einfällt, was mich gelüstet. 

Alçak dağları ben yarattım demek.

يا أرض استدّى  ما حدا قدّى    ( სირ. / ლიბან.)

      لبس لباس الكبراء(ლიტ.)

      زهى بنفسه(ლიტ.)

     شمخ بأنفه(ლიტ.)

قدّر نفسه أكثر ممّّا يستحقّ       (ლიტ.)

اشتدّ ساعده    (ლიტ.)

   رفع رأسه (ლიტ.)

نظر إليه من عال    (ლიტ.)

   نظر إليه بكبراء (ლიტ.)

     قدّر نفسه أكثر ممّّا يستحقّ (ლიტ.)

كبرت البتنجانة ودندلت جراسها    ( სირ.)