სულის ამოხდა

      Comments Off on სულის ამოხდა

მოკვლა, გაწვალება, გაწამება, გატანჯვა, სიკვდილის პირამდე მიყვანა.

To vex, torment, or pester.

To provoke to rage.

To worry (nag, hound) somebody to death;

To bring (drive) somebody  to his (her) grave;

To be the death of somebody

Mettre le cœur à l’envers.

Faire mourir

Вытянуть (всю) душу.

Сживать со свету.

Измучить.

Довести до могилы.

Довести до крайности.

Доконать Прост.

J-d hat j-m ein Würmchen abgetrieben;

arbeiten wie ein Pferd/Vieh;

ohne Rast und Ruh;

sich die Finger wund arbeiten;

an einem schweren Karren ziehen;

die Tretmühle treten;

sich Sorgen machen;

sich graue Haare wachsen lassen.

Canını yakmak.

عذّب حتّى الموت         (ლიტ.)

يقتله خنقا         (ლიტ.

      إرسال إلى العالم الآخر(ლიტ.)

      إرسل إلى الدار الآخر(ლიტ.)