ცილის დაწამება

      Comments Off on ცილის დაწამება

ტყუილის მოგონება, განზრახ დაბრალება (რაიმე ცუდის, ბოროტების).

To slander

To hang the blame on somebody

To cast the blame on somebody

To fix the blame on somebody

To lay (put) the blame on somebody  else

To shift the blame on to somebody  else;

To shift the blame where it doesn’t belong;

To lay one’s own fault at somebody  else’s door

To pass the buck

Baver, noireir

Rejeter la faute sur qn

Rejeter sa faute sur autrui.

Оклеветать, очернить, опорочить, оболгать.

Возвести поклеп.

Возвести напраслину.

J-n verleumden, (j-m) Böses nachreden;

J-d hat  j-m allerhand angehängt.

İftira etmek.

      تهمة باطلة(ლიტ.)

     دعاية افترائيّة (ლიტ.)

    هجمات افترائيّة (ლიტ.)