წერტილის დასმა

      Comments Off on წერტილის დასმა

(თხრობის, ამბის…) გათავება, შეწყვეტა.

To put the lid on the matter

To close the chapter on something

To draw down the curtain.

To drop the curtain.

Mettre le point final à (qch)

Faire mouche.

Доводить до конца.

Плдводить черту.

Поставить точку.

Etwas zu Ende bringen; einen Punkt stellen/ machen;

einen Strich drunter machen;

das Tüpfelchen aufs“ i“ setzen.

Anlatmayıbitirmek.Sona erdirmek.

          وضع النقطة على…(ლიტ.)