წყალი არ გაუვა

      Comments Off on წყალი არ გაუვა

უდავოა, უეჭველია, ნამდვილია.

As sure as death

It’s dollars to doughnuts

Doubtlessly

Beyond doubt

Sûrement,

Pour sûr

Sans aucun doute

Несомненно, бесспорно, действительно, конечно, непременно, само собой разумеется, естественное дело, определенно, безусловно, вне всякого сомнения, не иначе, иначе и быть не может, нечего и говорить, не подлежит сомнению, без сомнения, без всякого сомнения, вне сомнения, явно.

Es versteht sich von selbst;

selbstredend,  das will ich meinen;

ohne Bedenken, zweifelsohne,  zweifelsfrei, ohne Zweifel;

das steht außer Frage;

da gibt’s gar nichts!

ausgeschlossen!

Akan sular durur. Su götürmez.

        بلا شكّ(ლიტ.)

        بلا شكّ(ლიტ.)

    مية (ميئة) بالمية  (სირ. / ლიბან. / ეგვიპტ. / ერაყ.)