დაპატიჟებულ სტუმარს დიდი გული აქვსო

      Comments Off on დაპატიჟებულ სტუმარს დიდი გული აქვსო

The bidden guest is a bore and a pest (Am.).

L’invité spontané est ennuyeux.

Qui vient sans être invité s’en va sans être remercié.

Приглашенный гость требователен (досл.).

Гость хозяину не указчик.  В чужом доме не осуждай!

Горевал, что жидко сливал, а как выпили, и хозяина выбили.

Горький в миру не годится на пиру.

Против сытости не спорим, а бесчестья на хозяина не кладите.

Чужой человек в доме — колокол.

Будь как дома, но не забывай, что в гостях.

Ломливый гость голодный уходит.

Незваный гость легок, а званый тяжел.

Пусти гостя за стол, а он и лапти на стол.

Wer nützt, ist ein willkommener Gast.

Wer bringt, ist  überall willkommen.

Ein seltener Gast fällt nie zur Last.

Je lieber der Gast, je voller der Teller.

Wie der Stamm und seine Äste,so der Wirt und seine Gäste (Wandspruch in Berliner Gaststätten).

Tages Arbeit, abends Gäste! (J. W. v. Goethe, “Schatzgräber“).

So willkommen wie die Blumen im Mai.

Davetli misafir kendini kahraman gibi hisedilir.

أتابيك يا ضيف وانت صاحب محلّ      (ეგვიპტ.)

الضيف المرغوب توسّع ع الأرض     (სირ. /ლიბან.)