ერთ დღეს ქვეყანა არ აშენებულაო

      Comments Off on ერთ დღეს ქვეყანა არ აშენებულაო

Rome was not built in a day.

Rome ne s’est pas faite en un jour.

Страна не в один день строилась (досл.).

Москва не сразу строилась.

Москва не вдруг строилась

Rom ist  nicht in einem Tage gebaut worden.

Merdiven ayak ayak çıkılır.

ما خُلكت (خلقت)  الدنيا بيوم     (ერაყ.)

العافيه درجات     (ერაყ.)

ما اجت الدنيا بيوم    (სირ.)