ვარდი მოკრიფე და ეკალს ცეცხლი წაუკიდეო

      Comments Off on ვარდი მოკრიფე და ეკალს ცეცხლი წაუკიდეო

Pick the rose  but burn the thorns ( translate)

Meaning: take advantage of good things and get rid of bad things

Cueille les roses et brule les épines.

Розу сорви, а шипы сожги (досл.).

Доброго держись, а от худого удались.

Хорошего держись, а от плохого удались.

Was nicht nützt, ist auch nicht recht.

Wie es nützt, so wird es geachtet.

Wer Rosen bricht, die Finger sticht.

Keine Rose ohne Dornen.

Wo Rosen sind, da sind auch Dornen.

Gül dikenli ağaçta biter. Gül güdük

amma,kokusu güzel, selvi büyük amma yapısı güzel.

حسن طلب الحاجة نصف العلم      (ლიტ.)

لكلّ مقام مقال       (ლიტ.)

من عرف مقامه ارتاح       (ეგვიპტ. / სირ.)

الأمور ورهونة بأوقاتها      (ლიტ.)

كلّ شيء بأوانه     (ლიტ. / ეგვიპტ.)

كلّ شي بأوانه زين       (სირ. / ლიბან.)

الفرس السريعة والدار الوسيعة  والمرا المطيعة (زيادة بالعمر)    (ლიტ. / სირ.)