გზაზე დაყრილი ქარსა და ქურდსაო

      Comments Off on გზაზე დაყრილი ქარსა და ქურდსაო

At open doors dogs come in (Am., Br.).

A bad padlock invites a picklock (Am., Br.).

The hole calls (invites) the thief (Am.).

An open door may tempt a saint (Am., Br.).

Opportunity makes a thief (Am.).

Opportunity makes the thief (Br.).

The righteous man sins before an open chest (Br.).

When the house is open, the honest man sins (Am.)

Les portes ouvertes les chens entrent.

Une porte ouverte peut tenter un saint.

L’occasion fait le larron.

Сверху брошенное ветру и вору (досл.).

Плохо не клади – вора в грех не вводи.

Плохо лежит – брюхо болит (прибавка: мимо пройти – дураком назовут).

Не там вор ворует, где много, а там, где оплошно.
Что плохо положено (или: лежит), то и наше.

Не клади плохо – не вводи вора в грех

Где плохо лежит, туда и вор глядит.

На дороге (плохо) не клади, вора в грех не вводи.

Подальше положишь – поближе возьмешь.

Gelegenheit macht Diebe.

In einen offenen Geldkasten greift auch eine ehrliche Hand.

Stehler, Hehler und Befehler sind drei Diebe.

Hehlen ist so schlimm als stehlen.

Der Hehler ist so schlimm als der Stehler.

Wär‘ nicht der Hehler, so wär’ auch nicht der Stehler.

Kapını iyi kapa komşunu hırsız tutma/yapma.Açık kapı görünce it bile dalar.

المال السائب يعلم السراقة    (ლიტ. / სირ. / ლიბან.)

باب مردود شرّ مطرود    (ლიტ.)

الباب  مردود (مفتوح) عن شيطان مهدود   (ეგვიპტ.)   

   الدهب (المال) السايب  بيعلم السراقه      (სირ. / ლიბან. / იორდან.)

البيت بلا صاحبه ياخده الشيطان    (ერაყ.)

الغنم السايب اكله الديب     (ერაყ.)

المال السايب بيروح بموازين ابليس    (პალესტ.)

الغنم السايب بيعلم السراقه     (არაბეთ. ნ/კ.)