რკინას ჟანგი ჭამს, კაცის გულს – დარდი

      Comments Off on რკინას ჟანგი ჭამს, კაცის გულს – დარდი

A man’s heart is eaten out by sorrow and sadness like iron by rust.

Iron not used soon rusts (Br.).

Rust eats up iron (Br.).

The rust rots the steel which use preserves (Am.)

La rouille ronge le fer

Fer non utilisé se rouille bientôt.

Ржа железо ест, а печаль сердце.

Как ржа на болоте белый снег поедала, так кручинушка добра молодца  сокрушала.

Rost frißt Eisen, Sorge den Menschen;

Sorge macht  graue Haar´ und altert ohne Jahr.

Ağacı kurt, insanı dert yer.

الحديد يأكله الصدأ والقلب يأكله الحزن   (ლიტ.)

الحديد بصداه  (بصداءة) والقلوب بحزن    (სირ.)

لكلّ مقام مقال    (ლიტ.)