სხვისი გაკეთებული საქმე თვალს ეამა და გულს არაო

      Comments Off on სხვისი გაკეთებული საქმე თვალს ეამა და გულს არაო

Envy and covetousness are never satisfied (Br.).

Envy has no holiday (Br.).

Envy never has a holiday (Am.)

L’envie et l’avidité ne sont jamais satisfaits.

L’envie n’a pas de congé (aucun jour férié).

Берут завитки на чужие пожитки.

Завистливый по чужому счастью сохнет.

Завистливый от зависти сохнет.

На чужой живот гляди да сохни.

От зависти пожелтел.

От досады вспыхнул (покраснел).

Не столько смущает свой убыток, сколько чужойприбыток.

Сосед спать не дает хорошо живет.

Дай душе волю (вволю) захочется поболе.

Глаза (очи) завидущи, руки загребущи.

На чужое добро и глаза разгораются.

Охал дядя, на чужие деньги (достатки) глядя.

У него поповские глаза. На поповские глаза не наямишься добра.

Сам-то наелся, да глаза не сыты.Сам сыт глаза глодны.

Das Herz sieht schärfer als die Augen.

Haß und Neid bringen viel Leid.

Neid hat scharfe Augen.

Wo das Glück einkehrt, da klopft auch der Neid.

Neid macht Leid.

Auf Nachbars Feld steht das Korn besser.

Anderer Leute Kühe haben immer  größeres Euter.

Neidhart kann’s nicht leiden,  dass die Sonne ins Wasser scheint.

Liebe deinen Nachbarn, reiß aber den Zaun nicht ein.

Was in des Nachbarn Garten fällt, ist sein.

Başkasının avucundan su içen kanmaz

 

 

الثوب الزين مسمار في عين العدوّ     (სირ. /ლიბან.)

حسدنى البين على كبر شواربى     (ერაყ. )

  على جارتى عقق، وليس على عقق    (ლიტ.)

   الحسد عند الجيران والبغض عند القرايب      )ეგვიპტ.)

حسدتنى جارتى على طول رجليّه     )ეგვიპტ.)

حسدنى البين على كبر شواربى     (ერაყ. )

الرجل حاسد و محسود      (იორდან.)

الحسد داء لا يبرأ       (ლიტ.)

بئس الشعار الحسد       (ლიტ.)