წვიმა რომ მოდის, ყველა ალაგას როდი ასველებსო

      Comments Off on წვიმა რომ მოდის, ყველა ალაგას როდი ასველებსო

All clouds bring not rain (Am., Br.).

Every cloud engenders not a storm (Br.).

Every cloud is not a sign of a storm (Am.).

Every wind blows not down the corn (Br.)

Toute la pluit n’élève pas la force d’un piment.

La pluit arrose la terre à aucun frait.

Когда дождь идет, то не все места мочит (досл.).

Дождь не все поля мочит

Не всякая туча грозовая.

Große Wolken, kleiner Regen.

Yağmur her yeri ıslatmaz.

 

ما تنفع الشفعة في الوادي الرغب    (ლიტ.)