ერთ ქვეყანაში სხვა რომ ვერავინა ნახეს, ყადად ვირი დააყენესო

      Comments Off on ერთ ქვეყანაში სხვა რომ ვერავინა ნახეს, ყადად ვირი დააყენესო

Among the blind the one-eyed man is king.

In the country of the blind, the one-eyed man is king.

Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.

На безлюдьи и Фома дворянин.

В лесу и медведь архимандрид.

На безлюдье и сидни в честь.

На безрыбье и рак рыба.

В темноте и гнилушка светит;

За неимением гербовой, пишут на простой.

Besser eine laus im Kraut als gar kein Fleisch.

. Man muß sich mit Brot behelfen, bis man Fleisch bekommt.

In der Not frißt der Teufel Fliegen

Körler memleketinde şaşılar padişah olur.

Koyunun bulunmadığı/olmadığı yerde, keçiye Abdurrahman Çelebi derler

مثل الماء خير من الماء    (ლიტ.) 

من قلّة الخيول شدّينا عالكلاب سروج       (ლიბან.)

الأعور في بلاد العمي / العميان حاكم (ლიტ.)

الأعور بين العميان سلطان (ლიტ. / სირ.)