ვინც კატას არ გაიჩენს, ის თაგვებს გაიჩენსო

      Comments Off on ვინც კატას არ გაიჩენს, ის თაგვებს გაიჩენსო

While the cat is away the mice will play.

Quand le chat n’est pas là les souris dansent.

Без кота мышам масленица.

Поп в гости, черти на погосте.

Кошки дома нет – мышам воля.

Поп со двора, пономари в колокола.

Кошка на порог, а мышка в уголок.

Wenn die Katze fort ist, tanzen die Mäuse.

Kedinin  olmadığı yerde fareler cirit oynar/atar.

إن) غاب القطّ العب يا فأر! (     (ლიტ. / ეგვიპტ.)

    غاب القطّ فالعب الفيران     (ლიტ. / სირ. / ლიბან.)

غيب القطّ ولعبه الفار  (პალესტ.)

غابت السباع ولعبت الضباع     (იორდან.(