თხა თხას მისდევს, ცხვარი ცხვარსო

      Comments Off on თხა თხას მისდევს, ცხვარი ცხვარსო

Birds of a feather flock together (Am., Br.).

Each kind attracts its own (Am.).

They that know one another salute afar off (Br.).

Water finds its own level (Am., Br.).

Water seeks its own level (Am.)

Qui se ressemble s’assemble.

Les compères se reconnaissent de loin.

Les oiseaux de même plumage s’assemblent sur même rivage.

Ils s’entendent comme larrons en foire.

Подобныйподобноголюбит.

Свой своего ищет.

Масть к масти подбирается.

Свой своему поневоле брат.

Свой свояка видит издалека.

Одного поля ягода.

Рыбак рыбака видит издалека.

Gleich sucht sich, gleich findet sich.

Gleich und gleicht gesellt sich gern, sprach der Teufel zum Köhler.

Kaz kazla, daz dazla , kel tavuk topal horozla.

Eşeği eşeğe, uşağı uşağa sal.

İt itin kuyruğunu bırakmaz.

İt ulur birbirini bulur.

Deli deliden hoşlanır,imam ölüden.

Bal da bir bahası da bir.

Kör koru arar, su çukuru.

Cins cinse çeker.Her kuş kendi sürüsünde uçar.

 

إن (كلّ) الطيور على اشكالها تقع   (ლიტ. / სირ.)

شبيه الشيئ منجذب إليه   (ლიტ.)

من طينة واحدة    (ლიტ.)

   البيض الخسران يدحرج على بعضه( ეგვიპტ.)

ما جمع إلا ما وفّق   ( ეგვიპტ.)

اللي متلنا تعوا لعنّا    (ლიბან. / სირ.)

حبّة مسوسه وكيالها أعور   (იორდან.)

الحي رزقو حي   (პალესტ.)

الحيه رزكه حيه      (ერაყ.)

جوِّزوا مشكاح لريمه ما على الاتنين قيمه     ( ეგვიპტ.)

جوِّزوا زقزوق لظريفه   ( ეგვიპტ.)

اِلتم زأرود على ظريفه   ( ეგვიპტ.)