მგელი რომ დაბერდება, ძაღლების სათრევი გახდებაო

      Comments Off on მგელი რომ დაბერდება, ძაღლების სათრევი გახდებაო

Dogs deride an old wolf  ( a German proverb)

The jackal derides an old lion. (a Persian proverb)

Age breeds aches (Am.).

The feet are slow when the head wears snow (Am., Br.).

Old age is sickness of itself (Br.).

An old ape has an old eye (Br.).

Old churches have dim windows (Br.)

Le chacal raille un vieux lion.

Les chiens raillent un vieux loup

Придет старость, придет и слабость.

Воевал молодой, а под старость — отпустили домой.

Гулявши много  смолоду, умрет под старость с голоду. .

И черт под старость в монахи пошел.

Ist der Löwe tot, so raufen ihm die Hasen den Bart.

Wenn der Löwe tot ist, spielt ein Kind mit denen Zähnen.

Wenn die Katze fort ist, tanzen die Mäuse.

Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur.

كان جواد فخصاه الزمان   (ლიტ.)

كان جواد فخُصي   (ლიტ.)

لكلّ حي أجل    (ლიტ.)

ما زال منها بعياء   (ლიტ.)

ما في كنانته أهزع    (ლიტ.)