მუნიანი ცხენი მუნიან ცხენს მოძებნისო

      Comments Off on მუნიანი ცხენი მუნიან ცხენს მოძებნისო

Birds of a feather flock together

Il n’y a pas de grenouille qui ne trouve son crapaud.

Конь до коня, а молодец до молодца.

Подобный подобного любит.

Подобный с подобным всегда сближается.

Всякое животное любит подобное себе и всякий человек – ближнего своего.

Масть к масти.

Свой своего ищет.

Свой своему поневоле брат

Ворон ворону глаз не выклюет.

Кому на ком жениться, тот в того и родится –

Одним миром мазаны.

Vögel  von einerlei Federn  fliegen gern beisammen.

Das wächst auf einem Felde.

Gleich und gleich gesellt  sich gern.

Zwei Hosen eines Tuchs.

Ein Esel kraut den andern.

Deli deliden hoşlanır, imam ölüden.İtle yatan bitle kalkar.

إن (كلّ) الطيور على اشكالها تقع   (ლიტ. / სირ.)

شبيه الشيئ منجذب إليه   (ლიტ.)

من طينة واحدة    (ლიტ.)

ما جمع إلا ما وفّق   ( ეგვიპტ.)

اللي متلنا تعوا لعنّا     (ლიბან. / სირ.)

كلّ قمحه مسوسه الها كيال أعور     (სირ. / იორდან.)

حبّة مسوسه وكيالها أعور   (იორდან.)

الحي رزقو حي   (სირ./ პალესტ.)

الحيه رزكه حيه      (ერაყ.)

   البيض الخسران يدحرج على بعضه( ეგვიპტ.)

 جوِّزوا مشكاح لريمه ما على الاتنين قيمه     ( ეგვიპტ.)

جوِّزوا زقزوق لظريفه   ( ეგვიპტ.)

اِلتم زأرود على ظريفه   ( ეგვიპტ.)