ქურდის შემნახველი ქურდზე უარესიაო

      Comments Off on ქურდის შემნახველი ქურდზე უარესიაო

The accomplice is as bad as the thief (Am., Br.).

Не is as guilty who holds the bag as he who puts in (Br.).

Не that hinders not a mischief is guilty of it (Br.).

Не who holds the ladder is as bad as the thief (Am.). T

The receiver is as bad as the thief (Am., Br.)

Qui cache le voleur vole lui-même.

Вору потакать  то же, что самому воровать.

От поблажки и воры плодятся.

Не тот вор, кто ворует, а тот, кто ворам потакает.
Не люби друга потаковщика, люби встречника.

Не вор ворует, а поноровщик.

Кто злым попускает, сам зло творит.

Кто слезам потакает, тот сам плачет.

Не только тот вор, кто крадет, а и тот, кто лестницу подает.

Не вор вор, а передатчик вор.

Не тот вор, кто крадет, а тот, что переводит.

Не тот вор, что крадет, а тот вор, что концы хоронит.

Der Hehler ist schlimmer als der Stehler.

Wer die  Leiter hält, ist so schuldig wie der Dieb.

Schlechte Wacht macht viele Diebe.

Ein Dieb baut dem anderen keinen Galgen.

Der ist kein Dieb, der einen Dieb  auszeucht.

Finden und verhehlen ist so gut wie stehlen.

Hırsızı evine kadar kovalamazlar. Hırsızın balı yenmez.

 

قالوا للحرامى ابنك بيسرق، قال ما اشتراهش م السوق  ( სირ. / ეგვიპტ. )

قالوا اشكرنا غنام، غنام طلع حرامى    (ლიბან.)