ქურდს რა უნდა და უმთვარო ღამეო

      Comments Off on ქურდს რა უნდა და უმთვარო ღამეო

He that does ill, hates the light.

Gens de bien aiment le jour et les méchants la nuit.

Темная ночь – вору родная мать.

Ночь темней – вору прибыльней.

Темна ноченька – родная матушка.

Ночь матка: все гладко. Темна ночь все покроет. Темна ночь татю родная мать.

Im Trüben ist gut fischen.

Kurt dumanlı havayı sever. İbadet de gizli kabahat de.Karanlıkta helva yiyenin sırrını Mevla bilir.

من فرص اللصّ ضجة السوق       (ლიტ.)